Projekty mobilności
Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

więcej »
Projekty partnerskie
Projekty partnerskie

Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim.

W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, które są okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning).

więcej »
Transfer innowacji
Transfer innowacji

Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców.

więcej »
Projekty centralne
Projekty centralne

Projekty centralne to te, które są zarządzane na poziomie europejskim.

Mogą to być projekty tworzenia innowacji w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, międzynarodowe sieci instytucji, stanowiące infrastrukturę wymiany wiedzy i doświadczeń w tym obszarze bądź inne działania służące upowszechnianiu i promowaniu celów i rezultatów projektów programu Leonardo da Vinci.

Zaliczają się do nich także działania międzysektorowe.

więcej »
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

Narodowa Agencja dofinasowuje krótkie wizyty przygotowawcze umożliwiające spotkanie z potencjalnymi partnerami projektu i doprecyzowanie przyszłej współpracy.

Seminaria kontaktowe natomiast umożliwiają nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania i realizacji projektów.

więcej »

Konkurs wniosków

Partner search